O Projekcie POLiON


MarCelLi Adv Tech Sp. z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.:
Polska innowacyjna technologia ogniw litowo-jonowych – POLiON
(umowa nr POIR.01.02.00-00-0006/16).

Projekt współfinansowany w ramach sektorowego programu INNOCHEM dla branży chemicznej (Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Cel projektu: Potwierdzenie w skali półtechnicznej wykonalności i właściwości ogniw litowo-jonowych (Li-ion) wytwarzanych w oparciu o posiadaną innowacyjną technologię wytwarzania nanokompozytowego materiału katodowego opartego na pokrytym węglem CCL nanostrukturalnym LiFePO4 (nano-LFP).

Planowane efekty: Potwierdzenie a następnie wdrożenie technologii POLiON w akumulatorach litowo-jonowych do zastosowań w systemach magazynowania energii o dużej pojemności i mocy (ESS) oraz w elektromobilności (samochody EV i stacje ładowania). Technologia zapewni szereg przewag konkurencyjnych ogniw w tym eliminację głównych słabości oraz poprawę parametrów w stosunku do ogniw stosowanych obecnie.

Wartość dofinansowania projektu: 14,331 mln zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 19,999 mln zł

Kontakt: dr hab. Marcin Molenda ( marcin.molenda@marcelli.pl )

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.poir.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/