Aktualności

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2019

29 kwietnia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2019
Informujemy, iż Zarząd Spółki podjął decyzji o uszczegółowieniu treści zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019

1 kwietnia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2019
W związku z realizacją projektu „Polska innowacyjna technologia ogniw litowo-jonowych – POLiON” (nr projektu: POIR.01.02.00-00-0006/16-01), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i działania 1.2 Sektorowe programy B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dalej: Projekt), oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, MarCelLi Adv Tech Sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków składa zapytanie ofertowe dotyczące odpłatnego korzystania ze specjalistycznego laboratorium technologii materiałów dla magazynowania i konwersji energii odnawialnej wraz z aparaturą badawczą.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

5 lutego 2019

DOTYCZY: Zapytania ofertowego nr 1/2018

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Polska innowacyjna technologia ogniw litowo-jonowych – POLiON” (nr projektu: POIR.01.02.00-00-0006/16-01), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i działania 1.2 Sektorowe programy B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka MarCelLi Adv Tech Sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków zakończyła postępowanie dot. odpłatnego korzystania ze specjalistycznego laboratorium technologii materiałów dla magazynowania i konwersji energii odnawialnej wraz z aparaturą badawczą.

Informujemy, że Komisja Przetargowa podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez wyłonienia dostawcy. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.


INFORMACJA O WYNIKU WYBORU OFERTY

1 października 2018

DOTYCZY: Zapytania ofertowego nr 1/2018

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pt.: „Polska innowacyjna technologia ogniw litowo-jonowych – POLiON” (nr projektu POIR.01.02.00-00-0006/16 INNOCHEM), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, MarCelLi Adv Tech Sp. z o.o. dokonało wyboru oferty dotyczącej odpłatnego korzystania ze specjalistycznego laboratorium technologii materiałów dla magazynowania i konwersji energii odnawialnej wraz z aparaturą badawczą.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018

10 sierpnia 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2018
W związku z realizacją projektu „Polska innowacyjna technologia ogniw litowo-jonowych – POLiON” (nr projektu: POIR.01.02.00-00-0006/16-01), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i działania 1.2 Sektorowe programy B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dalej: Projekt), oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, MarCelLi Adv Tech Sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków składa zapytanie ofertowe dotyczące odpłatnego korzystania ze specjalistycznego laboratorium technologii materiałów dla magazynowania i konwersji energii odnawialnej wraz z aparaturą badawczą.