Aktualności

Aktualności

21 grudnia 2018

W związku z realizacją projektu „Polska innowacyjna technologia ogniw litowo-jonowych – POLiON” (nr projektu: POIR.01.02.00-00-0006/16-01), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i działania 1.2 Sektorowe programy B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dalej: Projekt), oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, MarCelLi Adv Tech Sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków składa zapytanie ofertowe dotyczące odpłatnego korzystania ze specjalistycznego laboratorium technologii materiałów dla magazynowania i konwersji energii odnawialnej wraz z aparaturą badawczą.