• MarCelLi Adv Tech Sp. z o.o.
  • ul. Wielicka 28
    30-552 Kraków
  • +48 604-740-013
    +48 662-263-680
  • biuro@marcelli.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000031140,
REGON: 351535634,
NIP: PL6793103843