Wytworzona w MarCelLi Adv Tech synergia świata nauki i biznesu stanowi wartość pozwalającą na skuteczne wprowadzanie do gospodarki innowacji w obszarze magazynowania energii oraz gwarantuje uzyskanie istotnych przewag konkurencyjnych.O Firmie


MarCelLi Adv Tech Sp. z o.o. jest spółką technologiczną (spin-off/spin-out) powołaną w 2014 roku przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współudziale polskiego węzła Wspólnoty Wiedzy i Innowacji InnoEnergy Europejskiego Instytutu Technologicznego – KIC InnoEnergy SE. Spółka została powołana w celu komercjalizacji dwóch wynalazków opracowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Akademii Górniczo-Hutniczej i prowadzi działalność w zakresie opracowania i rozwoju technologii wytwarzania materiałów elektrodowych oraz elektrolitów przeznaczonych do zastosowań w akumulatorach litowo-jonowych (Li-ion), a także produkcji tych materiałów w oparciu o opracowane technologie. Obecnymi udziałowcami Spółki są Marcin Molenda i Roman Dziembaj (twórcy technologii opracowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim), Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. oraz KIC InnoEnergy SE z siedzibą w Eindhoven. Działalność MarCelLi Adv Tech Sp. z o.o. koncentruje się na pracy badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej we współpracy z jednostkami uniwersyteckimi oraz badawczymi w dziedzinie technologii nanokompozytowych materiałów elektrodowych dla bezpiecznych i ekologicznych akumulatorów Li-ion.